Stichting Wij Samen

Sinds 1 juni 2020 werken wij samen met Stichting Wij Samen. Deze stichting biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen met een extra zorg- of hulpvraag.

De initiatiefnemers zijn Albertina Rijborz en Marjanka de Vries. “Wij zijn vanuit werk, opleiding en levenservaring ervan overtuigd dat de ontwikkeling en persoonlijke zorg van het kind beter tot zijn recht komt in een kleine groep binnen een reguliere basisschool”. Stichting Wij Samen is gevestigd binnen basisschool De Kroevendonk en sinds 1 juni 2020 ook binnen De Klimroos.

“Wij beiden werken al jarenlang met veel plezier en passie in de specialistische zorg en hebben ruime ervaring in ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen met een extra zorg-/hulpvraag. Hier hebben wij onze bevlogenheid voor deze doelgroep opgedaan, maar tevens het besef gekregen dat de zorg en begeleiding anders kan. Dit is niet alleen bij een constatering gebleven, wij hebben besloten dit ook te gaan doen! We zijn gemotiveerd en gedisciplineerd om het ook echt anders te gaan aanpakken, vol vertrouwen in deze stichting en dit met een gevarieerde en sterke achterban die op vele gebieden ondersteunt”.

De begeleiders zijn specialisten in het begeleiden van kinderen met een extra zorg-/hulpvraag, ieder op eigen vakgebied (BIG geregistreerde verpleegkundige, spelagoog en kindercoach). Zij maken onderdeel uit van een team van specialisten die multidisciplinair samenwerken.

Bij elk kind starten we met een observatie periode. In een kleine groep wordt er met een team van specialisten gekeken naar de hulpvragen en mogelijkheden van het kind. Stichting Wij Samen werkt nauw samen met een team van specialisten. Dit team bestaat uit logopedist, orthopedagoog, ergotherapeut en fysiotherapeut. Waar nodig kunnen zij ingezet worden voor zowel advies als behandeling.

Ieder kind start met een ik-boek, na een observatieperiode wordt het zorg- ontwikkelingsplan opgesteld. Elk kind heeft een individueel plan met individuele doelen, die steeds worden aangepast op de ontwikkeling van het kind.

U kunt stichting Wij Samen bereiken via:

U kunt stichting Wij Samen bereiken via:
Omdat wij in jou geloven- Stichting Wij Samen