Welkom bij De Klimroos<br />
Samen spelen, leren en ontdekken
Welkom bij De Klimroos<br />
Samen spelen, leren en ontdekken
Welkom bij De Klimroos<br />
Samen spelen, leren en ontdekken
Welkom bij De Klimroos<br />
Samen spelen, leren en ontdekken

Welkom bij De Klimroos
Samen spelen, leren en ontdekken

Wat onze school te bieden heeft

De Klimroos staat voor:
  • Het bevorderen van zelfstandigheid, mondigheid en leren samenwerken
  • Het leren verantwoordelijk te zijn en daarop aanspreekbaar te zijn
  • Het omarmen van een veelvormige wereld met alle verschillen die daarbij horen
  • Hoge kwaliteit van ons onderwijs en de rust en structuur binnen de school
  • Het streven alle leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsprogramma aan te bieden
  • Het oog en oor hebben voor elkaar; kinderen, ouders en team werken samen
Wat onze school te bieden heeft

Kom meer te weten over
Kindcentrum De Klimroos

De Klimroos is een kunstzinnige en sportieve basisschool in Roosendaal (Noord-Brabant). Kunst laat leerlingen nieuwe (denk)werelden beleven. Ze leren kijken en luisteren, zich te verwonderen en (complexe) onderwerpen te analyseren, expliciteren, interpreteren, nuanceren en waarderen.

Kinderen voelen zich prettig
bij De Klimroos

Het brein profiteert van beweging. Bij beweging komen ‘gelukshormonen’ vrij waardoor kinderen zich prettig voelen. Bewegend leren heeft een positieve invloed op het leren, het vergroot de concentratie en heeft positieve invloed op het welbevinden. We werken vanuit de overtuiging dat cultureel kunstzinnig onderwijs een toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de kinderen om te groeien tot zelfstandige, kritische, mondige wereldburgers. Het proces is hierin even belangrijk als het resultaat! Ons onderwijs is zoveel mogelijk op maat en we betrekken kinderen actief bij hun leerproces door ze mee te laten denken over hun leerdoelen.

Kinderen voelen zich prettig
bij De Klimroos

Kom kijken!

Plannen en protocollen

Onderdeel van stichting OBO

Omdat wij in jou geloven- Stichting Wij Samen